facebooktwittermail d

Så mycket höjs styrelsearvodena i Scandi Standard

Styrelsearvoden i kycklingproducenten Scandi Standard föreslås höjas med 6 procent på stämman i maj.