facebooktwittermail d

Så mycket får mjölkbönder i krishjälp

Runt 2,50 öre per kilo mjölk. Det lär bli utdelningen av krispengarna för svenska mjölkproducenter.

Arbetet med att hitta sätt att stötta den svenska mjölkproduktionen pågår på Näringsdepartementet. 76 miljoner kronor i krispengar ska fördelas, och de strandade samtalen om statliga kreditgarantier har återupptagits. Men arbetet pågår i tystnad.

Näringsdepartementet vill inte kommentera hur arbetet går, vem som deltar eller vilka alternativa lösningar som övervägs.

En som har deltagit i samtal om krispengarna är Jonas Carlberg, chef på LRF Mjölk. Han var med på ett möte där olika sätt att fördela pengarna diskuterades med tjänstemän från departementet. Enligt honom är mjölkinvägningen på enskilda gårdar den allra troligaste fördelningsgrunden. Och inte bara för att det är den som branschen förordar.

– Jag fick väldigt positiva signaler om att det är det här som är utgångspunkten för departementet. Det finns en samsyn.

Oklar invägningsperiod

Vilken invägningsperiod som ska gälla är inte klart. Näringsdepartementet väntas vilja undvika att pengar går till mjölkproducenter som redan slutat. Enligt LRF Mjölks beräkningar ger en fördelning efter invägning runt 2,50 öre per kilo mjölk.

Hur lång tid det kommer att ta innan pengarna når bönderna kan Jonas Carlberg inte säga, men han anser att invägningsfördelningen är den enklaste och snabbaste att administrera.

– Jag fick intrycket att här vill departementet agera så fort som det bara går för att komma fram till en enkel administration och en så snabb utbetalning som möjligt.

Statliga kreditgarantierna

Om de statliga kreditgarantierna vill Näringsdepartementet inte säga mer än att det hållits ett möte med bankerna. Enligt Tomas Uddin, kommunikationschef på Landshypotek Bank, har bankerna förklarat varför de inte kunde gå vidare med att sluta avtal med Riksgälden.

– Vi fortsätter gärna dialogen om det finns något vi kan göra, men vi vill vara tydliga med vårt nej under rådande förutsättningar, säger Tomas Uddin.

Näringsdepartementet hade inga besked att ge vid mötet.

– Har de nya idéer om vad vi skulle kunna göra så är det klart vi ska lyssna på dem, säger Tomas Uddin.

Innan regeringen tog det beslut om utformningen av kreditgarantierna som fick bankerna att backa var planen att de skulle bli tillgängliga ungefär nu.