facebooktwittermail d

Stort behov av täckdikning – men höga kostnader får många att tveka

Tre gånger så mycket jordbruksmark borde täckdikas varje år för att den svenska åkermarken ska få en tillfredsställande dränering och klara det klimat som väntar oss i framtiden. Men de stora kostnaderna får lantbrukarna att tveka.