facebooktwittermail d

Så minskas kronhjortens skador på skogen

Sydöstra Skånes skogar är hårt drabbade av kronhjortsskador. Framför allt granar skadas när kronviltet äter barken på unga stammar och i vissa områden är flertalet granar skadade.