facebooktwittermail

Så minimerar du farorna på gården

ATL har träffat arbetsmiljökonsulten Torsten Ivarsson på organisationen Säker Arbetsmiljö (tidigare Säkert Bondförnuft) som visar vad man kan göra för att minimera riskerna i arbetet på gården.

FOTO: MOSTPHOTOS OCH MARCUS FRENNEMARK

Djurhantering orsak till skador

Skador vid hantering av djur är den vanligaste orsaken till sjukskrivning inom lantbruket.

Se över inredningen så att reträttvägar finns. Säkra grindar och dörrar mot ofrivillig öppning. Fixera djuren vid behandling. Vid lasting, se till att ha ljusare i transporten. Djuren går mot ljuset. Var vaksam på djur med avvikande beteende. Se särskilt upp med lösgående tjurar.

Balhantering

Vikten underskattas ofta men en bal kan lätt kväva en människa. Använd utrustning anpassad för säker balhantering och minimering av manuellt lastsäkringsarbete. Gå aldrig under hängande last. Vid lagring ska de staplas säkert i förband med den platta sidan nedåt. Se till att inga barn har tillgång till platsen.

Vid öppning av balen: ta av plasten med balen på marken och ta bort nätet först när balen är på foderbordet.

Giftiga gaser

I samband med flytgödselhantering frigörs gaser som antingen är giftiga eller som tränger undan syre. Om luften är utan syre hjälper det inte med ett andningsskydd med filter, det behövs friskluft. I alla slutna utrymmen med organiskt material kan det bildas farliga gaser. Det finns gasvarnare som man kan knäppa fast i arbetskläderna. Vid mera riskfyllda moment – arbeta inte ensam.

Ha respekt för maskiner

Fortfarande sker olyckor vid traktorers kraftuttag. Se till att skyddet sitter på axeln och är helt. Ha inte löst sittande kläder eller remmar som kan fastna i roterande maskiner. Det har också skett olyckor med foderblandare, i silor och andra maskiner under servicearbeten. Se till att huvudströmmen är bruten och maskinen omöjligt kan starta.

Undvik stress

Stressa inte, arbeta inte själv med högriskuppgifter, ha rutiner för att meddela någon annan var på gården du är om något skulle hända. Gör en enkel riskbedömning även inför de mest vardagliga arbetsuppgifterna. Det kan ta en liten stund extra men om en olycka sker, även om den inte är allvarlig, så tar det garanterat mera resurser.