facebooktwittermail

Rekordmånga söker till Naturbruksprogrammet

Naturbruksprogrammet har det högsta söktrycket sen 2009. Till hösten kan fler elever komma att börja på skog- och lantbruksinriktningen än vad det gjort sedan 1999. 

Elever sitter med lärare och kalv på gräsmatta.
Rekordmånga elever vill plugga lantbruk visar statistik från Naturbruksskolornas förening (arkivbild). FOTO: ISTOCK

Statistik från Naturbruksskolornas förening visar att trycket är högt i år. Sedan 1999 har bara sex år haft fler förstahandssökande till Naturbruksprogrammet. 

Till hösten har 3 822 elever sökt jämfört med 3 541 i fjol. 2016 var siffran nere på 2 402 stycken. 

”Det här kommer inte som någon stor överraskning för oss men att det skulle vara riktigt såhär bra hade vi nog inte räknat med för ett par år sedan. Det arbete som görs i hela branschen har givit resultat”, säger Kristine Wiklund, kompetensförsörjningsexpert på Gröna arbetsgivare, i ett pressmeddelande.

Programmet har från hösten sex inriktningar i stället för de tidigare fyra.

Förstahandssökningarna för lantbruk (690) och skog (453) är så pass höga att man redan nu vågar gissa att fler elever kommer att börja studera än vad det gjort sedan mätningarna startade 1999. I dessa siffror har man även räknat in de skolor som i dagsläget inte är medlemmar av Naturbruksgymnasiernas förening.

”Att locka unga till de gröna näringarna har varit ett viktigt fokus under många år. Den här statistiken visar att branschernas arbete inte bara synliggörs utan även lyckas få unga att ta steget in i de olika gröna näringarna”, säger Kristine Wiklund.

Intresset för djurvård är också större än normalt – 1 705 elever har sökt programmet som förstahandsval. 

Statistiken

Statistiken sammanställs av Naturbruksskolornas förening och finansieras av Gröna arbetsgivare.

Den historiska statistiken jämför bara med statistik från skolor som är medlemmar i Naturbruksgymnasiernas förening.