facebooktwittermail d

Så många nya traktorer blev det i fjol

5 215 traktorer av 2018 års modell rullar på Sveriges åkrar och vägar. Det visar ny statistik från SCB.

Nu är närmare 340 000 traktorer inregistrerade i Sverige.
Nu är närmare 340 000 traktorer inregistrerade i Sverige. FOTO: MOSTPHOTO

I den siffran finns såväl små traktorer under 1 300 kilo till stora maskiner på över 7 ton. 2017 var motsvarande siffra 8 530 nya traktorer. Minskningen i år beror sannolikt på de regelförändringar som genomfördes vid årsskiftet 2016/2017.

Totalt finns det nu 337 911 traktorer av varierande storlekar inregistrerade i Sverige, en ökning med 3 671 stycken jämfört med i fjol. Främst är det traktorregistrerade fyrhjulingar (ATV och UTV) som står för förändringen. Här är skillnaden 2 200 mellan 2017 och 2018.

En tredjedel i jordbruket

Den största andelen av Sveriges traktorer är tillverkade före sekelskiftet, över 240 000. SCB:s statistik visar också att det fortfarande rullar ett antal traktorer som går på fotogen. Merparten av dessa är lättare modeller under 2,5 ton men tre stycken är i storleksklassen tre till sju ton.

Av SCB:s siffror framkommer också att en knapp tredjedel, 123 416 stycken används av jordbruksföretag. En minskning med 752 stycken jämfört med i fjol. Antalet skogsmaskiner som ägs av skogsföretag har dock ökat med 1 230 stycken till 67 856 stycken.