facebooktwittermail d

Så många har sökt krisstöd

13 600 företag har ansökt och vill ta del av krisstödet. 3 600 av dessa är redan beslutade på länsstyrelserna.

– Vi håller en bra beslutstakt, säger Jenny Larsson, nationell samordnare för krisstödet.