facebooktwittermail d

Så många djur slaktades under 2022

Ny statistik från Jordbruksverket över antalet slaktade gris, nötkreatur, får och häst för 2022 visar på både ökningar och minskningar jämfört med 2021. 

Mest ökade antalet slaktade grisar, medan antalet slaktade hästar stod för den största minskningen.