facebooktwittermail

Så många djur slaktades andra kvartalet

Ny statistik från Jordbruksverket över antalet slaktade gris, nötkreatur, får, häst och get för andra kvartalet är ganska jämn med föregående år. Statistiken visar på både ökningar och en hel del minskad slakt.

FOTO: ISTOCK

Antalet slaktade grisar som godkänts som livsmedel uppgick under andra kvartalet till 625 806, en minskning från första kvartalet då siffran låg på 669 467. Jämförs samma period 2019 har andra kvartalet minskat med 1,6 procent totalt.