facebooktwittermail d

Så många bönder fick betalt för att minska produktionen

Nu har siffrorna kommit för hur många bönder som mot betalning av EU-kommissionen minskade sin mjölkproduktion.

Jordbrukskommissionären Phil Hogan är nöjd med resultatet av åtgärden där europeiska mjölkbönder fick möjlighet att mot betalning minska produktionen.
Jordbrukskommissionären Phil Hogan är nöjd med resultatet av åtgärden där europeiska mjölkbönder fick möjlighet att mot betalning minska produktionen.

Det var förra sommaren som EU-kommissionen med jordbrukskommissionären Phil Hogan i spetsen lanserade ett krispaket för den blödande europeiska mjölkproduktionen. Paketet innehöll bland annat en åtgärd där man betalade 14 cent per kilo mjölk till mjölkbönder som frivilligt drog ned på sin produktion. Syftet var att minska utbudet av råvara på en mjölktung marknad.

Det första erbjudandet om att minska produktionen gällde mellan oktober - december 2016 och nu är resultatet sammanräknat. Totalt 44 000 europeiska bönder valde att hoppa på erbjudandet och totalt handlade det om 852 000 ton mjölk som undanhölls marknaden. Kostnaden för åtgärden uppskattas till cirka 1,1 miljard kronor. Andra åtgärder som EU-kommissionen tog till för att minska den mjölkproduktionen var till exempel lagring av olika mejeriprodukter.

Resultatet av den andra perioden som varade mellan november 2016 och januari 2017 kommer att bli känt först i början av april. Phil Hogan säger i en kommentar att han är nöjd med åtgärden.

– Det har varit en lyckad åtgärd eftersom priserna helt klart återhämtat sig under flera månader, uppgav Phil Hogan på ett möte i Frankrike.

PREMIUM. Här är råvaran importerad i EMV-varorna