facebooktwittermail

Så lönsamma är Sveriges skogsgårdar

Sedan 2007 har lönsamheten för landets skogsgårdar minskat med 18 procent. Det visar en ny undersökning från LRF Konsult.

– Det gäller att ha en strategi för skogen, säger Jimmy Larsson, LRF Konsult.

– Se skogsbruksplanen som en affärsplan, och behåll kassaflödet. Det rådet ger Jimmy Larsson, LRF Konsult, när lönsamheten för skogsgårdarna faller.
– Se skogsbruksplanen som en affärsplan, och behåll kassaflödet. Det rådet ger Jimmy Larsson, LRF Konsult, när lönsamheten för skogsgårdarna faller. FOTO: GÖRGEN PERSSON /LRF KONSULT

Lönsamheten faller för landets skogsgårdar. Det visar en ny rapport från LRF Konsult. Sedan 2007 har skogsnettot, det vill säga intäkterna från skogen minus utgifterna för skogen, i genomsnitt minskat med cirka 18 procent.

– Kostnaderna har ökat samtidigt som intäkterna minskat. Vi vet alla hur massavedspriserna utvecklats, samtidigt har priserna på timmer inte ökat i samma takt som kostnaderna, säger Jimmy Larsson, segmentschef Skog & Lantbruk LRF Konsult.

LÄS OCKSÅ: Ökad avverkning i år

Med skogsgård menar LRF Konsult ett företag som har haft mer än 67 procent av intäkterna per år från skogsbruk de senaste tio åren.

Lägst var skogsnettot under 2016 i region Norr, 82 600 kronor i medelvärde per gård. I region Mitt och Syd var motsvarande siffror 114 500 respektive 115 000 kronor, och för hela landet 99 900 kronor.

Ökad belåning

I genomsnitt återinvesterades 4,8 procent av de totala skogsintäkterna i skogsvård. Men i den siffran ingår inte eget arbete för till exempel plantering, röjning och markberedning. Det innebär att kostnaderna för skogsvård är procentuellt sett större än den årliga värdeökningen i form av skogens tillväxt, som man normalt brukar räkna ligger runt 3 procent.

Samtidigt har belåningen hos skogsägarna ökat med hela 45 procent mellan 2007 och 2016, en belåning som enligt LRF Konsult har gått till tillköp.

LÄS OCKSÅ: Nu är massaveden het igen

– Ökade skogsmarkpriser ger ökad belåning. Då är det också viktigt att se skogsbruksplanen som en affärsplan och behålla kassaflödet. Värdeökningen betalar inga räkningar, säger Jimmy Larsson.

Många nöjda ändå

– Speciellt viktigt är det i landets södra delar där skogsmarkspriserna ligger långt ifrån avkastningsvärdet. Det gäller att fundera över vilken strategi man har för fastigheten, om det är för produktion, att njuta av eller något annat.

Det känns som det är mycket som pekar nedåt för skogsgårdarnas lönsamhet?

– Det var lite därför som vi ville göra den här rapporten. Samtidigt ska man vara medveten om att 52 procent av skogsägarna är nöjda med lönsamheten, enligt vår senaste Skogsbarometer. Det ska bli intressant att se om det ändrats när nästa skogsbarometer kommer i mitten av november.

LÄS MER: Här finns de bästa skogsaffärerna

LÄS OCKSÅ: Dubbla priset för Ängelholmsskog

PREMIUM: Så maxar du gallringen