facebooktwittermail

Så långt räcker din försäkring vid snötryck

Rasade ladugårdstak, skadade och döda djur och förtvivlade lantbrukare. Snön har varit riktigt svår i Västernorrland och Norrbotten. Men vad gäller när olyckan är framme?

Artikeln publicerades 2018

Snö så långt ögat når? Då är det hög tid att se över sin försäkring. I samma stund som - men helst redan innan - snön faller är det viktigt att ha koll på vad som gäller, menar Christoffer Jonsson, skadechef på Länsförsäkringar Västernorrland.

– Se över vilka villkor du har. Det kan skilja mycket mellan olika försäkringsbolag och avtal. Från Länsförsäkringars sida gäller att vi ersätter skador på fastigheter som har utsatts för snötryck, säger Christoffer Jonsson.

Samtidigt finns begränsningar. För att du ska få ut din försäkring måste du som Christoffer Jonsson uttrycker det "ha vidtagit de åtgärder som anses rimliga för vädret". I det här fallet handlar det om kort och gott om skottning.

"Man måste skotta för att försäkringen ska gälla"

– Det är inte okej att sitta och vänta medan snön faller och snötäcket på taket blir tyngre och tyngre så att det till slut rasar. Man måste skotta och underhålla för att försäkringen ska gälla. Samtidigt finns det situationer då man inte har möjlighet till det. Om det blåser och stormar eller om det plötsligt kommer väldigt mycket snö i ett kör, då tar vi naturligtvis hänsyn till det.

Har man inte skottat kan det leda till att man får en minskad eller i värsta fall utebliven ersättning om taken skulle gå sönder till följd av snötrycket.

En annan förutsättning för att du ska få ut din försäkring är att byggnaden uppfyller de krav som Boverket ställer, till exempel när det kommer till hur mycket snö byggnaden förväntas mäkta med. Fjällområdet har de högsta kraven.

– Om snötrycksskadan beror på att fastigheten till exempel har en felaktig konstruktion eller inte är byggd för att hålla för snölasterna som gäller i de området gäller inte försäkringen, säger Christoffer Jonsson.

"Upp och skotta"

I spåren av den senaste tidens många takras till följd av snö i Västernorrland har försäkringsbolagen fullt upp med att utreda de skador som har uppstått. Och det är verkligen ett pussel som ska läggas, säger Christoffer Jonsson. Hans råd till lantbrukare är fortfarande kanske det mest självklara.

– Prognoserna visar att det kommer falla mer snö så som läget ser ut nu är det bara att ge sig upp och skotta för att försäkringen ska gälla.

LÄS OCKSÅ: Svårt att veta hur mycket snö taken bär

LÄS OCKSÅ: Takras på en ladugård - djur instängda

LÄS OCKSÅ: 17 djur dödades vid takraset