facebooktwittermail d

Det våras för höstgrödor

Relativt gynnsamma förhållanden där det har torkat upp bra. Så beskriver tre rådgivare på olika håll i Skåne situationen för höstbruket i Sveriges sydligaste landskap. I nordost går till och med en del bevattningsmaskiner fortfarande.