facebooktwittermail

Så länge dröjer körskadestatistiken

Nu ska Skogsstyrelsen börja ta fram statistik för körskador. Men det dröjer innan de första siffrorna presenteras.

Enligt SMHI har det varit en ovanligt regnig höst i år. Särskilt i östra Sverige, Skåne och Blekinge.