facebooktwittermail

Många överbeläggningar utmanar djurskyddet

Långa slaktköer och halmbrist gör att fler nötproducenter fått problem med stallmiljön, vilket märks på länsstyrelsens djurskyddsavdelningar.

Långa väntetider till slakt har gjort att flera lantbrukare har överfulla ladugårdar. Dessutom är det svårt att få tag på halm på flera håll.
Långa väntetider till slakt har gjort att flera lantbrukare har överfulla ladugårdar. Dessutom är det svårt att få tag på halm på flera håll. FOTO: ANN LINDÉN

Att det saknas halm och samtidigt är svårt att skicka nötkreatur till slakt på många håll har lämnat spår i djurskyddet. Det märker man bland annat på länsstyrelsen i Jönköping.