facebooktwittermail d

Så kan tyngre lastbilar utnyttja tjälen

Ny teknik och tjälade vägar kan tillåta fordon på upp till 74 ton att köra på vägar med en tillåten maxvikt på 64 ton.

Broarna är ofta den svagaste punkten för tyngre transporter. FOTO: MOSTPHOTOS

Trafikverket tittar nu på möjligheten att låta lastbilsekipage på 74 ton (BK4) att köra på vägar begränsade till 64 ton (BK1) under vintermånaderna. Något som skulle öka inte minst skogsindustrins konkurrenskraft.