facebooktwittermail d

Så kan jord- och skogsbruket leva upp till målen i Cop 15

Nyligen avslutades FN-toppmötet om biologisk mångfald. SLU-forskaren Torbjörn Ebenhard var en av förhandlarna.

– Jag är nöjd med resultatet, säger han.