facebooktwittermail

Så kan småbroarna bli billigare

Notan för alla småbroar som måste bytas ut de närmaste tio åren ligger på över en halv miljard kronor. För att få pengarna att räcka vill Trafikverket förenkla regelverket så att samma typritning används till många broar.

Dyra brobyten. Trafikverket vill slopa på kravet på unika konstruktionshandlingar för småbroar på landsbygden. Typritningar skulle göra en broombyggnad billigare.
Dyra brobyten. Trafikverket vill slopa på kravet på unika konstruktionshandlingar för småbroar på landsbygden. Typritningar skulle göra en broombyggnad billigare. FOTO: HENRIK DAMMBERG

I en översyn av landsbygdens 3 900 småbroar konstaterar Trafikverket att många av dem måste bytas ut inom den närmaste tioårsperioden. De enskilda vägföreningarna väntas ansöka om totalt 520 miljoner kronor i statligt bidrag för detta, skriver verket.

Det täcker inte ens halva behovet, eftersom det öronmärkta anslaget för småbroar idag ligger på 25 miljoner kronor om året.

– Vi måste få ner kostnaderna. Det är orimligt att det ställs samma krav på de enskilda vägarna som på allmänna vägar, säger Bengt Johansson, samordnare för enskilda vägar på Trafikverket.

Sänka kostnaderna

Trafikverket har därför inlett ett arbete med att försöka sänka projekteringskostnaderna. Tanken är att varje bro i framtiden inte ska behöva ha unika konstruktionshandlingar och arbetsritningar.

– Vi tittar på möjligheten att ta fram typritningar, istället för att projektera nytt varje gång, säger Bengt Johansson.

Byta ut sönderrostad bro

För ett år sedan gjorde Vattnersröd-Bergskärs vägförening i Dingle i Bohuslän en besiktning som visade att de måste byta ut en sönderrostad rörbro.

De var omgående tvungna att sänka tonnaget till fyra ton, vilket innebar problem för de lantbrukare som brukar köra där.

Under arbetet anlitade de en konsult som ledde projektet. Proceduren var för krånglig för att medlemmarna själva skulle klara av att driva ombyggnationen.

– Det känns som om det skulle kunna gå att förenkla. Vi har fått många ritningar. Jag vet inte hur många, säger Michael Iglicar föreningens ordförande.

"Alldeles för dyrt"

Helt nyligen blev den nya bron klar. Projektet har gått på drygt två miljoner kronor, varav omkring drygt 400 000 kronor var projekteringskostnad.

– Alldeles för dyrt om du frågar mig. Vi fick 70 procent i bidrag Trafikverket. Resten fick vi elva delägare stå för, säger Michael Iglicar.

Enligt Bengt Johansson är det vanligt att projekteringskostnaden ligger på runt 20 procent av totalkostnaden. Han tror att det går att sänka den rejält om typritningar används

– Jag tror att det går att få ner den till mellan 50 000 och 100 000 kronor, säger Bengt Johansson.

Ska minska

Men frågan är om pengarna räcker ändå. Regeringen har aviserat att det totala anslaget till vägar på 1,14 miljarder kronor ska minskas något till nästa år.

– Vi hoppas ändå öka andelen öronmärkta pengar till broar något nästa år, säger Bengt Johansson.

LÄS MER: Dålig bro kan bli kostsam affär