facebooktwittermail d

Så kan skogsägare driva på träbyggandet

"2020 byggs 20 procent av flerbostadshusen i trä." Det säger Susanne Rudenstam, Sveriges Träbyggnadskansli. Träbyggande har fått sitt stora genombrott det senaste halvåret, men skogsägare kan hjälpa utvecklingen, menar hon i en stor intervju med ATL.

"Jag bidrar till en omställning mot bioekonomi, det känns jätteviktigt och meningsfullt", säger Susanne Rudenstam.
"Jag bidrar till en omställning mot bioekonomi, det känns jätteviktigt och meningsfullt", säger Susanne Rudenstam.

Droppen urholkar stenen, brukar det heta. Vad gäller träbyggande har dropparna varit kunskapsuppbyggnad och information, stenen de betongelement och stålbalkar som dominerat svenska flerbostadshus under lång tid.