facebooktwittermail d

Så kan mjölkanalys ge svar om kornas hälsa

Med hjälp av mjölkanalys kan lantbrukare övervaka sina kors hälsa och fruktsamhet och även snabbt identifiera kor som behöver särskild tillsyn. Forskaren berättar mer.

Hej fråga forskaren!

Jag har hört att man kan använda mjölkanalyser för att se över hälsa och reproduktion hos mjölkkor. Hur fungerar det?

Tommy Bengtsson

Hej Tommy!

Du ställer en mycket intressant fråga! Hälsa och reproduktion är viktigt för en hållbar mjölkproduktion och vi har finansierat forskning som tittar på just detta. 

Vi hörde av oss till Kjell Holtenius, som forskar på ämnet och 2019 fick medel av oss för sitt projekt ”Mjölkfettsyror – verktyg för att hitta kor med ökad risk för ämnesomsättningssjukdomar och reproduktionsstörningar”. Han svarade så här:

”Den höga mjölkavkastningen hos svenska kor ställer stora krav på kornas utfodring och skötsel. Utvecklingen mot allt större besättningar gör att mindre tid ägnas år varje enskild ko. Det gör att det blir svårare att upptäcka kor som behöver särskild tillsyn och eventuell behandling. Därför finns det ett behov av att kunna komplettera den mänskliga övervakningen av korna med andra övervakningssystem, som både kan identifiera brister i utfodring på grupper av djur och identifiera enskilda djur som behöver särskild tillsyn.

Det finns olika system som bygger på analys av mjölk för att övervaka kornas hälsa och fruktsamhet. Bland fördelarna med att analysera mjölk är att provtagningen går att automatisera och att den inte medför något obehag för korna. 

Mjölk innehåller en hel del ämnen som kan kopplas till kornas ämnesomsättning och deras hälsa och fruktsamhet är nära kopplad till ämnesomsättningen. Kor i besättningar som är anslutna till den svenska ko-kontrollen provmjölkas regelbundet.

Vid analys av mjölken används Fourier-transformerad infraröd spektroskopi (FTIR). Djurägaren får information om halterna av protein och fett i mjölken på individnivå. Dessutom analyseras halten av β-hydroxibutyrat som speglar kors energiförsörjning, men bara på gruppnivå.

Men FTIR-spektroskopi erbjuder också möjligheter att identifiera enskilda kor som behöver särskild tillsyn. Vi har visat att halten av oljesyra, C18:1 cis 9, i mjölk speglar kons energiförsörjning. Oljesyra är en del av kons kroppsfett och när kon är i negativ energibalans och bryter ned kroppsfettet så stiger halten av oljesyra i mjölken.

Våra studier visar att halten av oljesyra i mjölk fungerade bättre för att hitta kor i negativ energibalans än traditionella markörer som analyseras i blod. Det är välkänt att kor som är i djup negativ energibalans löper en ökad risk för sjukdom och nedsatt fruktsamhet. 

FTIR-teknik används också för att analysera hela spektra av komponenter i mjölken. Med sådana spektra kan man till exempel skatta kors foderintag och hitta kor olika med hälsostörningar, till exempel klövproblem. 

Det finns också andra mjölkbaserade tekniker än FTIR för att övervaka kornas hälsa och fruktsamhet. Till exempel finns det in line-teknik för att bestämma halten av könshormonet progesteron som kan användas för att hitta brunstiga kor.”

Mattias Norrby

Forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Elenore Wallin och Anna Törnfelt, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland respektive Gotland, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: Ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: Skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: Juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: Lantbruksfragan@atl.nu

LÄS MER:

Här hittar du alla frågor under avdelningen Fråga experten