facebooktwittermail

”Markägare har makt att påverka”

Att som lantbrukare värna biologisk mångfald kan se ut på flera olika sätt: Frivilliga avsättningar, anläggning av våtmarker och översyn av växtföljden kan spela in.

– Jordbruket måste få betalt för bevarandet av biologisk mångfald, säger Gunnar Lindén, naturvårdsexpert på LRF.

Insådd honungsfascelia i kantzon för att gynna biologisk mångfald.
Insådd honungsfascelia i kantzon för att gynna biologisk mångfald. FOTO: OLA JENNERSTEN/N/TT

Vad kan skogs- och jordbrukare göra för att bevara biologisk mångfald på sina ägor? Frågan ställs i samband med Artdatabankens konferens som hålls med uppmaningen ”dags att agera”.