facebooktwittermail

Så kan ett markbyte minska kostnaderna

När jordbruken genom decennier har vuxit på grund av rationaliseringar har också transportavstånden ökat. Genom markbyten eller samarbeten skulle stora pengar kunna sparas. Men fungerar det i verkligheten?

Exemplet visar hur det skulle kunna se ut före och efter ett byte. Verktyget utgår från offentlig data om markägare, gårdscentrum och avstånd där emellan. Till höger: Erik Rönnqvist.
Exemplet visar hur det skulle kunna se ut före och efter ett byte. Verktyget utgår från offentlig data om markägare, gårdscentrum och avstånd där emellan. Till höger: Erik Rönnqvist. FOTO: HANS DAHLGREN

Det finns knappast någon lantbrukare som ser några fördelar med att bruka mark som ligger långt från gården. Samtidigt krävs det allt större arealer för att driva en sund affärsverksamhet och många gånger finns den tillgängliga marken en bit bort.