facebooktwittermail d

Så kan du gynna pollinerare – för bästa effekt på din odling

Vilka skäl man har för att gynna pollinerare i jordbrukslandskapet spelar roll. 

Enligt forskaren Lina Herbertsson vid Lunds universitet påverkar motivet vilka åtgärder som lämpar sig bäst.