facebooktwittermail d

Här lär sig svenskar mer om svenskt lantbruk i Skottland

Under april åkte en grupp av forskare, rådgivare och lantbrukare på studieresa till Skottland i syfte att få nya perspektiv på det svenska livsmedelssystemet. Här är vad de lärde sig.