facebooktwittermail d

Så här ser Kubotas drömtraktor ut

Så här ser det ut när japanska Kubota presenterar sin vision av hur framtidens traktorer kan komma att se ut. Företaget har till och med kallat konceptet för sin drömtraktor – och nog ser den fräck ut.

Kubotas drömtraktor är utrustad med artificiell intelligens och ska vara helt elektrifierad och autonom.
Kubotas drömtraktor är utrustad med artificiell intelligens och ska vara helt elektrifierad och autonom. FOTO: KUBOTA

Enligt Kubota tänker sig företaget att en traktor av det här slaget ska vara utrustad med artificiell intelligens och vara helt elektrifierad och autonom. För en utomstående betraktare ser den nästan ut att vara hämtad från filmen Transformers, och alldeles säkert ligger en traktor av det här slaget långt ifrån produktionsstart.

Men likväl fyller koncept av det här slaget ett tydligt syfte, enligt Kubota.

Negativ befolkningstillväxt

Företaget hänvisar inte minst till flera betydande utmaningar på hemmaplan, där en av de största är att Japan sedan länge kämpar med en negativ befolkningstillväxt. Men precis som i Sverige börjar även många lantbrukare närma sig pensionsåldern och för att fylla tomrummen ligger japanska företag som Kubota sedan tidigare långt framme med olika typer av autonoma koncept, bland annat med serien Agrirobo som innehåller flera obemannade maskiner för lantbruket.

Så här såg Kubotas drömtraktor ut 1970. Likheten med många av dåtidens bilar är slående när man tittar på designen.
Så här såg Kubotas drömtraktor ut 1970. Likheten med många av dåtidens bilar är slående när man tittar på designen. FOTO: KUBOTA

Snäv vändradie

För att hantera de många utmaningar som det japanska lantbruket står inför, som bristen på arbetskraft och ett behov av ökad effektivitet, är maskiner av det här slaget på sikt nödvändiga, enligt Kubota.

Traktorn, som går under namnet X Tractor, har tagits fram för att uppmärksamma företagets 130-årsjubileum, och kan ses som en fortsättning på en traktor som presenterades redan 1970.

Vad gäller X Tractor i övrigt kan det också vara värt att nämna att en elektrifiering av det här slaget också medför en rad fördelar. Bland annat blir det enklare att bygga in individuella motorer, precis som på många elbilar, för att i det här fallet driva varje band för sig. Det gör i sin tur att man kan programmera rotationshastigheten individuellt för att åstadkomma en så snäv vändradie som möjligt på olika typer av mark, enligt Kubota.