facebooktwittermail d

Låt skogsbruksplanen bli ett levande dokument

En bra skogsbruksplan är värd att betala för även om det känns dyrt. Därför är det viktigt att tänka till innan vad man behöver vilket också kan göra den mindre kostsam. Det tipsar ATL:s skogsexpert Carl Johan Moberg.

Hej skogsexperten! Min skogsbruksplan börjar bli utdaterad. En ny är ganska dyr. 40 000 kronor vill de ha. Vad ska jag tänka på när jag köper en ny plan? Mvh Sven-Olof, Herrljunga

Hej Sven-Olof,

Bra att du tänker till innan du skaffar ny plan. En bra plan är värd att betala för även om det kan kännas som mycket pengar. Men det finns inga ”gratis” planer. Kostnaden kan du dra på ditt skogsföretag vilket gör det lite lättare. 

Det finns en del saker att tänka på inför en ny plan. För det första bör du fråga dig om du är nöjd med den gamla planens avdelningar. Är den för plottrig eller för grovt indelad? Skogsbruksplanen ska ju vara ditt styrande dokument och ge en bra överblick. Jag brukar tänka på om jag lämnade planen till min efterträdare, skulle den vara lika användbar eller sitter mycket kunskap i ditt huvud? Ner med allt på papper och gör kommentarer.

Är du nöjd med den gamla planen finns det prutmån om volymer mest ska räknas upp etcetera. Är du däremot inte nöjd med planen och vill börja från grunden? Låt då inte den nya planläggaren läsa den gamla planen.

Se till att den nya planläggaren är oberoende och sätter dina intressen i första rummet. Planen ska återspegla dina mål, drömmar och visioner med din skog. Glöm inte det. Målbilden styr skötselförslagen. 

Prata genom ditt skogsbruk med den nya planläggaren så att uppdragstagaren har en så tydlig bild av ditt skogsbruk som möjligt. Hur vill du att din skog ska se ut om tio år när det kan vara dags för en ny plan? Laserskanning och annan information om din skog är inte längre en fjärran framtid utan redan nu ser jag planer som revideras allt oftare eller rent av löpande.

Se till att planen inte fastnar i en pärm utan att den blir ett levande dokument. Jag gillar ett digitalt gränssnitt där jag kan kommentera och lägga in markörer till exempel. Då kan jag dessutom dela planen med fler eventuella samägare.

Planen är en lagerinventering med skötselförslag. Det är ingen lagbok och du har full frihet att prioritera om beroende på marknad, privatekonomi och andra faktorer.

Planen är din och du är ansvarig för skötseln av din skog. Men du är fri att styra det efter dina önskemål. När planen är klar vill jag trycka extra mycket på att använda den, både när du är ute i skogen men även hemma vid köksbordet och tillsammans med familjen.

Carl Johan Moberg

Marknadschef på Virkesbörsen

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Anna Törnfelt och Sandra Posse, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland, Gotland respektive Västra, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: Ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: Skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: Juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: Lantbruksfragan@atl.nu

Här hittar du alla frågor under avdelningen Fråga experten