facebooktwittermail d

”Så här kan inte regeringen hantera skogsfrågorna”

I dag finns en majoritet för en ny skogspolitik. Vi vill att den kommer samman och skapar ordning på skogspolitiken. Det skriver Jessica Rosencrantz (M), miljö- och klimatpolitisk talesperson, och John Widegren (M), landsbygdspolitisk talesperson.

Jessica Rosencrantz (M), som skriver tillsammans med John Widegren (M): FOTO: JOHAN NILSSON/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Den skogsproposition som regeringen lämnat till riksdagen löser inte skogsnäringens problem, och det är oklart vad man egentligen tänker göra. I dag finns en majoritet för en ny skogspolitik. Vi vill att den kommer samman och skapar ordning på skogspolitiken.

I början av november lämnade till sist regeringen den skogsproposition som utlovats till riksdagen. Propositionen har sitt ursprung i januariavtalet, där det fanns löften om att stärka äganderätten, öka rättssäkerheten och säkerställa kompensation vid inskränkningar i skogsbruket.

Att det har funnits betydande svårigheter att komma överens om innehållet har inte undgått någon som följt skogsdebatten. Sanningen är den att propositionen vilar på en djup oenighet bland de parter som förhandlat fram den. Oenigheten verkar heller inte ha blivit mindre sedan propositionen presenterades – Miljöpartiet och Centerpartiet uttrycker stundtals motsatta uppfattningar om vad man faktiskt kommit överens om.

Propositionen innehåller få konkreta förslag, och centrala problem som till exempel frivillighet vid formellt skydd och hur ersättningar ska beskattas lämnas olösta eller hänvisas till nya utredningar. Den tidplan som sattes, med ny lagstiftning under sommaren 2021, är definitivt spräckt och det saknas nu helt förutsättningar att genomföra förslagen under den här mandatperioden.

I och med den stökiga regeringsbildningen är det också oklart om det sker något fortsatt samarbete i frågorna mellan de partier som förhandlat propositionen. Vad som slutligen blir av kan ingen veta.

Regeringen har dessutom inte haft ordning på hanteringen av ärendet. I budgeten för 2022 fanns pengar för det man kallar åtgärder med anledning av skogsutredningen, men vad som avses beskrivs inte. En stor summa – två miljarder kronor om året – avsattes också för att undanta stora arealer fjällnära skog från att brukas. Ett förslag som man inte ens är överens om.

I den budget som vi moderater, tillsammans med SD och KD, nu fått igenom riksdagen har vi tagit bort de pengar som avsåg skogsutredningens förslag, samtidigt som vi varit noga med att avsätta pengar för att ersätta markägare för inskränkningar. Innan mer pengar skjuts till måste vi få klarhet i vad regeringen egentligen tänker göra.

Så här kan regeringen inte hantera frågor som rör en av Sveriges viktigaste näringar. Det är också uppenbart att det inte går att komma överens med ett skogsbruksfientligt parti som Miljöpartiet.

I dag finns en majoritet i Sveriges riksdag för en ny inriktning på skogspolitiken. En sådan politik bör ha följande inriktning:

• Öka tillväxten och produktionen i skogen. Den totala arealen mark som är undantagen från produktion ska inte öka. Erbjud rådgivning och hjälp för att öka tillväxten i brukade områden.

• Bredda och stärk skogsägandet. Formellt skydd ska ske frivilligt. Öka antalet skogsägare genom att i ett första steg sälja 20 procent av statliga Sveaskogs skogsinnehav. Genomför ett markbytesprogram så att skogsägare kan få sin skog ersatt från Sveaskog.

• Sköt statens skogsåtaganden bättre. Skötselunderskottet i statens skyddade områden måste minskas. När nya naturreservat inrättas måste det finnas planer och finansiering för underhållet. Granbarkborren ska bekämpas bättre på statens mark.

• Försvara det svenska skogsbruket i EU. Verka för att skogsrika länders perspektiv lyfts fram och värna det svenska självbestämmandet över skogsfrågorna. Öka regeringens närvaro i Bryssel – ministern ska alltid delta när Europeiska rådet diskuterar skogsfrågor.

Moderaterna vill att de partier som delar vår uppfattning kommer samman och skapar ordning för skogsnäringen och alla Sveriges skogsägare. Vi hoppas därför att fler partier ansluter sig till vår linje och skapar en majoritet för en ny skogspolitik, nu när skogspropositionen behandlas i riksdagen.

Jessica Rosencrantz (M)
miljö- och klimatpolitisk talesperson

John Widegren (M)
landsbygdspolitisk talesperson