facebooktwittermail d

Ann-Marie Paulsson: Det här gäller för köp av maskin i EU-land

Många har uppfattningen att man inte behöver redovisa moms när man som företagare handlar med ett annat EU-land. Så är inte fallet och här reder ATL:s nya ekonomiexpert ut hur du ska gå tillväga för att det ska bli rätt.

Hej! Jag ska köpa en stensträngläggare från Danmark, vad måste jag göra för att inte betala dansk moms på köpet? Mvh Pelle

Hej Pelle,

Många säger felaktigt att det inte är någon moms när det är EU-handel. Däremot finns det regler som  tillkommit för att förenkla handel inom EU mellan företagare. Tidigare fick man söka tillbaka momsen från respektive lands skattemyndighet och ligga ute med pengarna under tiden. Nu uppger köparen sitt VAT-nummer (momsregistreringsnummer) och säljaren ska då inte lägga på utgående moms på fakturan. Istället ska köparen ta upp både utgående och ingående moms på köpet i sin momsdeklaration om man har avdragsrätt. Detta redovisas vid avsnittet momspliktiga inköp vid omvänd betalningsskyldighet. Man uppger till vilket belopp man köpt varan (ruta 20) eller tjänsten (ruta 21) för och räknar ut hur mycket momsen skulle varit i Sverige. Huvudregeln är 25 procents moms och fylls i ruta 30 samt att man lägger till samma belopp vid ruta 48 Ingående moms. Så det blir ju faktiskt noll!

Om man i stället säljer varor eller tjänster till en företagare i ett annat EU-land så krävs det att man på sin faktura, förutom det som alltid ska finnas med, även uppger köparens VAT-nummer. VAT står för Value Added Tax och numret ser lite olika ut i de europeiska länderna. I Sverige har vi SEorg.nummer01. Du kan kontrollera att numret är korrekt på skatteverket.se och stämma av att det är rätt köpare. Övriga krav är att man på fakturan uppger hänvisning till varför man inte tagit ut moms samt att varan måste ha lämnat Sverige. Exempel på hänvisning kan vara undantagen från skatteplikt eller exempt, omvänd betalningsskyldighet eller reverse charge.

När man sålt en vara eller tjänst utan moms till en företagare inom EU så måste man lämna en periodisk sammanställning med information om köparens VAT-nummer samt vilket belopp man sålt för. Det är samma belopp som ska redovisas i den svenska momsdeklarationen vid ruta 35 eller 39.

Det finns några undantag från huvudregeln för EU moms vid försäljning av tjänster, till exempel fastighetstjänster, persontransporter och restaurangtjänster. Dessa hanteras som vanlig försäljning inom Sverige.

Däremot har periodisk sammanställning separata inlämningsdatum jämfört med din vanliga momsdeklaration. Om man lämnar elektroniskt på skatteverkets hemsida (det krävs inte något deklarationsombud) så ska det lämnas senast den 25:e i månaden efter periodens slut. Varor ska redovisas varje kalendermånad och tjänster varje kalenderkvartal. Om du till exempel säljer en vara till Danmark i juli 2023 ska den redovisas i periodisk sammanställning senast den 25 augusti oavsett om du har månads-, kvartals- eller årsmoms. Om den periodiska sammanställningen kommer in för sent riskerar man att få betala en förseningsavgift på 1 250 kronor.

Om man säljer varor eller tjänster till privatpersoner inom EU så träder ett annat regelverk in om det inte endast är undantagsvis. Då rekommenderar jag att man läser på om One Stop Shop, OSS, hos Skatteverket.

Ann-Marie Paulsson

Aukt redovisningskonsult HIR Skåne

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Anna Törnfelt och Ann-Marie Paulsson, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Gotland respektive auktoriserad redovisningskonsult HIR Skåne, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: Ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: Skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & Co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: Juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: Lantbruksfragan@atl.nu

Lovisa Nellevad, jurist med inriktning på arbetsrätt på Gröna arbetsgivare, svarar på frågor om kollektivavtal, anställningskontrakt och andra arbetsrättsliga frågor. Mejla till: arbetsratt@atl.nu

Här hittar du alla frågor under avdelningen Fråga experten