facebooktwittermail

Så har coronapandemin påverkat virkespriserna

Virkespriserna har sjunkit i sommar. För massaved ligger nedgången på 10-20 procent och för sågtimmer 20-30 procent. Tre faktorer avgör hur priserna utvecklas i höst.

FOTO: THOMAS ADOLFSÉN/SCANDINAV/TT

Den virkesprisänkning som bolagen kommunicerade tidigare i sommar syns nu tydligt i Virkesbörsens siffror. Först sjönk priserna i norra Sverige, därefter i Mellansverige och 17 juli ”marknadsanpassade” Södra virkespriserna nedåt.