facebooktwittermail d

”Varierad växtföljd bäst för att förebygga resistens”

Ogräs som är resistenta mot kemisk bekämpning oroar många odlare. Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, vänder sig till SLU-forskaren Anneli Lundqvist för råd.

Bild på medelålders man mot grå bakgrund.

Hej, jag läser ständigt i lantbrukspressen om utbredningen och den snabba ökningen av problem med alltför toleranta ogräs – hur vet jag om mina fält blir drabbade och vad kan jag göra för att se till att inte drabbas av detta?

Kjell Person

Vi tackar för din fråga, som är mycket intressant och som jag tror att många funderar över. Jag kontaktade forskaren Anneli Lundqvist på SLU som forskar på ogräs och hur man bekämpar det. Hon svarade såhär:

”För att veta om dina fält är drabbade är det viktigt att ta reda på vilka ogräs du har i fälten. Har du ogräs som utvecklar herbicidresistens rätt snabbt som renkavle, våtarv, åkerven, hönshirs och blåklint bör du vara vaksam och utvärdera bekämpningseffekten. 

Du kan gå ut i fält några veckor efter sista bekämpning och se vilka effekter du fått. Hittar du till exempel renkavleplantor som inte verkar ha påverkats bredvid döda renkavleplantor, kan du eventuellt ha resistenta populationer i fältet. 

När ogräs utvecklar resistens blir de mindre känsliga mot ett ämne med en viss verkningsmekanism. Har man använt en herbicidgrupp som innehåller samma verkningsmekanism under många år i rad (exempelvis ALS-hämmare) utsätter man ogräsen för ett selektionstryck. De plantor som är känsliga för verkningsmekanismen dödas, medan de plantor som överlever kan sätta frö och breda ut sig mer och mer över tid. Till slut kan man få en resistent population över hela fältet. 

Det händer också att ogräs kan bli resistenta mot flera verkningsmekanismer vilket gör dem ännu svårare att bekämpa.

För att undvika att drabbas av resistenta ogräs bör du använda integrerat växtskydd (IPM). IPM handlar om att kombinera förebyggande och bekämpande åtgärder. På så sätt kan du säkra en effektiv ogräsbekämpning och minska risken för resistensutveckling. Utnyttja olika möjligheter att förebygga ogräs, undersök fälten och behovsanpassa den kemiska bekämpningen mot de ogräs som förekommer. 

En varierad växtföljd är den bästa förebyggande åtgärden. Om du kan använda en växtföljd där både ettåriga och fleråriga grödor ingår, liksom både höstsådda och vårsådda grödor, så minskar du ogräsproblemen. 

Om du nu har haft oturen att få in resistens i fältet är det viktigt att undvika spridning av det resistenta ogräset till andra fält. Genom att tvätta maskiner, använda rent utsäde och kontrollera halmen kan du troligtvis minska en stor del av fröspridning av ogräset till närliggande fält. Sedan är det viktigt att undersöka fälten och se vad du har för arter samt hur många och stora plantorna är. Därefter gör du en bedömning om du behöver bekämpa. Om behovet finns gör du en behovsanpassad (kemisk eller mekanisk) bekämpning. 

Sedan är det viktigt att följa upp effekterna av åtgärderna. Genom att använda detta arbetssätt skapar man en hållbar användning av kemiska växtskyddsmedel med minskad risk för resistensutveckling. På Jordbruksverkets webbplats om växtskyddsåtgärder hemsida hittar du mer information om IPM.”

Mattias Norrby

Forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning

STÄLL DIN FRÅGA TILL VÅRA EXPERTER!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Elenore Wallin, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: lantbruksfragan@atl.nu