facebooktwittermail

Så gör Sveaskog fler elever anställningsbara

I snart två år har Sveaskog stöttat entreprenörer som tar sig an elever från skogsbruksskolor.

Det finns gott om jobb för skogsmaskinsförare, enligt Arbetsförmedlingen. Men då måste de hålla rätt nivå när det gäller produktiviteten. Vilket långt ifrån alla gör, enligt Mattias Forsberg.
Det finns gott om jobb för skogsmaskinsförare, enligt Arbetsförmedlingen. Men då måste de hålla rätt nivå när det gäller produktiviteten. Vilket långt ifrån alla gör, enligt Mattias Forsberg. FOTO: MIKAEL MARKLUND

När eleverna lämnar skogsbruksskolorna saknar de inte sällan det där sista som gör att de kan sätta sig i en maskin och producera med lönsamhet från dag ett. Entreprenörer som slåss med dålig lönsamhet har därför inte råd att anställa dessa. Samtidigt är behovet stort av nya förare, både nu och de närmaste åren, enligt Arbetsförmedlingen.