facebooktwittermail d

Så gör Sveaskog fler elever anställningsbara

I snart två år har Sveaskog stöttat entreprenörer som tar sig an elever från skogsbruksskolor.