facebooktwittermail d

Så gick satsningen på mellangrödor för skörd

Den exceptionellt tidiga spannmålsskörden öppnade för möjligheten att så mellangröda med mål att skörda under hösten. Nu kommer skörden till nytta för djurbönder – men försäljningen har inte varit helt oproblematisk.