facebooktwittermail

Så gick satsningen på mellangrödor för skörd

Den exceptionellt tidiga spannmålsskörden öppnade för möjligheten att så mellangröda med mål att skörda under hösten. Nu kommer skörden till nytta för djurbönder – men försäljningen har inte varit helt oproblematisk.

Efter spannmålsskörden i slutet på juli såddes en blandning av korn och havre för att skörda senare under hösten i Kågeröd, nordvästra Skåne. Efter den gynnsamma hösten har både havre och korn gått i ax den 18 oktober när ATL var på besök.
Efter spannmålsskörden i slutet på juli såddes en blandning av korn och havre för att skörda senare under hösten i Kågeröd, nordvästra Skåne. Efter den gynnsamma hösten har både havre och korn gått i ax den 18 oktober när ATL var på besök.

Ungefär 4 500 ton ensilage fraktas 20 mil norrut från slätten i västra Skåne till djurgårdar i Småland med foderbrist. Avsändare är Farm Mac Agro som brukar 1 200 hektar utanför Landskrona i västra Skåne. Redan i maj började Per Christerson, som driver växtodlingsgården med Krister Wiengren, ana vilka konsekvenser torkan skulle få. Eftersom de också bedriver maskin- och försäljningsverksamhet till lantbrukare runt om i landet fick de också tidigt en bild av den akuta fodersituationen i landet och involverades i grovfoderförmedling.