facebooktwittermail

Så ger du feedback som fungerar

Att ösa beröm över medarbetarna är roligt, men att be någon förändra sitt arbetssätt är svårare. ATL har samlat smarta feedback-tips som fungerar.

Låt medarbetaren själv berätta och reflektera hur det har gått, på så vis blir samtalet mindre hotfullt.
Låt medarbetaren själv berätta och reflektera hur det har gått, på så vis blir samtalet mindre hotfullt. FOTO: MOSTPHOTOS

När återkoppling ges med omsorg tillgodoses våra grundläggande mänskliga behov av att få uppmärksamhet.

– Om jag som får feedback känner att den som ger feedback vill mig väl kommer återkopplingen sannolikt att landa bra. Om det inte finns tillit så kan jag i stället reagera defensivt och uppfatta feedbacken som hotfull. Jag tror kanske att jag inte räcker till, inte duger och att jag inte är uppskattad, säger Anna Olcén, som arbetar på utbildningsföretaget M-gruppen och hjälper ledare och chefer att bli bättre på att ge feedback.

Anna Olcén.
Anna Olcén. FOTO: M-GRUPPEN

Mindre hotfullt samtal

För att feedback ska kunna vara ett verktyg i en organisation behöver det finnas både och trygghet och tillit.

Vad är ditt bästa tips för att enkelt leda in samtalet på återkoppling?

– Börja med en observation, som: ”Jag såg att du blev tyst på mötet när vi presenterade den nya organisationen”, säger Anna Olcén.

Vad är ditt råd när jag ska återkoppla till en medarbetare som arbetat med ett projekt som inte gick som planerat?

– Låt medarbetaren själv berätta och reflektera hur det har gått. På så vis blir samtalet mindre hotfullt. När något gått fel så vet personen det oftast själv. Vi är våra egna värsta kritiker, säger Anna Olcén.

Feedback steg för steg

• Bestäm dig för vad feedbacken ska leda till. Varför vill du ge feedback? Vill du att medarbetaren ska ändra ett beteende? Eller vill du uppmärksamma något som fungerar bra?

• Berätta vad du har sett och hört, men lägg ingen värdering i det. Till exempel: ”Jag såg att du nickade till på mötet i förra veckan.”

• Säg vad du känner inför det du såg. Till exempel: ”Jag blir orolig. Du brukar inte somna på jobbet. Hur mår du? Sover du ordentligt på nätterna eller är det något som har hänt?”

Tips!

• För att nå fram till dina medarbetare så tänk på att återkopplingen ska vara aktuell. Samla inte på dig exempel och ge feedback efter ett år.

• Var personlig. Ta upp det du har sett och hört, inte det som någon annan person säger sig ha sett. När du agerar ombud för andra personers åsikter möts du lätt av en försvarsställning. Var specifik, använd inte ord som ”ofta” utan säg ”i går”.

• Hjälp chefen. Får du inte feedback tillräckligt ofta från din chef? Säg till att du gärna tar emot återkoppling och tipsa gärna om hur och när du föredrar att få feedback. Föredrar du att ni sätter er ner måndagar, framför fredag eftermiddag, så säg det.


Lantbruk