facebooktwittermail

Så går skogsbolagen 2011

I tabellen nedan ser du skogsbolagens rörelsevinst i miljoner kronor och deras rörelsemarginal i procent för första kvartalet 2011. Fakta är hämtade ur senaste delårsrapporten.

Skogsbolagens senaste kvartal

Bolag Resultat Mkr

Marginal %

Bergs Timber -22

neg

Billerud 332

13

Korsnäs 264

12

Moelven -30

neg

Rottneros 21

5

Setra -48

neg

SCA 2 112

8

Stora Enso 2 199

 9

Södra 378

8

UPM 1 756

8

Torbjörn Esping