facebooktwittermail d

Bästa kvigan spolas – för att få fram fler kalvar snabbare

Klockrike

Att spola kvigor för embryotransfer ökar i Sverige, både för att snabbare få fram bättre hondjur – men också för att det ska finnas bra semintjurar i framtiden. 

ATL:s reporter Cecilia Persson var med när en lovande kviga spolades på embryon på Koltorps gård och tog reda på vad som hände sen.