facebooktwittermail d

ATL spår 2022: Sug efter svenskt lyfter trädgårdsodlingen

Trädgårdsnäringen präglas av mer storskalig produktion i kombination med framgångsrika gårdsbutiker.