facebooktwittermail d

Skogsbolagen stagar upp inför ny brandsommar

Än så länge är det bara försommar men på många håll är det redan torrt och risk för bränder i skogen.

Markberedning orsakade jättebranden i Västmanland 2014. Numera finns strikta regler för att förhindra en ny katastrof.