facebooktwittermail d

Så förändras elpriset till 2030

Högre priser på kolproducerad el i Europa innebär dyrare el både i år och på sikt.