facebooktwittermail d

Så fick han stopp på tjuvarna

Skarhult

Gert Persson, lantbrukare i Skarhult, lyckades stoppa tjuvarna med märk-DNA.

Gert Persson äger ett vindkraftverk där 18 kopparkablar försvann för ett år sedan. Men två blev kvar. Förmodligen för att tjuvarna inte hade plats för fler. Gert Persson utgick ifrån att de skulle komma tillbaka och handlade därefter.