facebooktwittermail d

Så får du lönsamhet i lammproduktionen

LAMMRIKSDAGEN/SUNNE

Hushållningssällskapets lammrådgivare ger sina bästa tips om hur man ökar lönsamheten.

FOTO: MARI NÄLSÉN

De allra flesta lammproducenter brottas med lönsamheten. Men det finns vägar att gå. På lammriksdagen i Sunne listade Gimrarna - lammrådgivare i samverkan ett 15-tal sätt som kan ge ökad lönsamhet i lammproduktion.

– Vi vill skicka med lite nya tankar och idéer som ni kan ta med er hem till er produktion, sa Karin Granström, lammrådgivare på hushållningssällskapet i Värmland.

1. Fler sålda lamm per tacka

I snitt får man betalt för 1,1 lamm per tacka, kan man öka antalet lamm per tacka finns det pengar att tjäna.

2. Öka lammtillväxten

Om man genom bra foder kan öka tillväxten med 100 gram om dagen ökar man värdet.

3. Ökad lammöverlevnad

Välj bagge med omsorg. Baggens inverkan på behov av hjälp vid lamning och hur fort lammen reser sig efter födseln är större än man tidigare trott.

4. Billigare och bättre grovfoder

Det är stora skillnader på vad grovfodret kostar lammproducenten. Är det 90 öre eller 2,90 per kilo torrsubstans.

5. Maxa stöden:

Se över vilka stöd du kan söka.

6. Slakt i rätt tid:

När är djuren slaktmogna, när är vikten rätt? Är det när priset är bäst? Det är frågor som är bra att ställa sig när man funderar på lönsamheten.

7. Friska djur är lönsamma djur:

Tänk igenom hur du bäst håller dina djur friska. .

8. Byggnaden har betydelse:

. Fårstallet ska vara effektivt gällande arbetstid, produktionsresultat, foderspill och ull- och skinnkvalitet.

9. Hyr ut dina får:

Hyr ut fåren till bete eller produktion.

10. Öka värdet på ullen:

Intresset ökar för ull och ullprodukter

11. Grön Arena:

Erbjud sociala tjänster på din gård

12. Förhandla om priserna för din produktion:

Förhandla, undersök och samarbeta

13. Höj lönsamheten med förädling:

Ger möjlighet att ta ett högre pris för produkterna

14. Gårdens förutsättningar:

Var du bor har betydelse.