facebooktwittermail d

Så blir Jordbruksverkets nya huvudkontor

Jordbruksverkets flytt till nya lokaler berör inte bara 750 medarbetare, utan ska även skapa indirekta synergieffekter för Sveriges lantbrukare. Minskad byråkrati och administration är bara två av målen.

Våren 2021 flyttar Jordbruksverket in i sitt nya kontor vid Munksjön i Jönköping. I den lägre delen som är närmast i bild kommer även Skogsstyrelsen att sitta. Byggnaden blir totalt nio våningar.
Våren 2021 flyttar Jordbruksverket in i sitt nya kontor vid Munksjön i Jönköping. I den lägre delen som är närmast i bild kommer även Skogsstyrelsen att sitta. Byggnaden blir totalt nio våningar. FOTO: JORDBRUKSVERKET

Nästa år, i mars 2021, går flyttlasset från centrala Jönköping till det expansiva Munksjöområdet i utkanten av staden. Här planerar kommunen bland annat för tusentals nya bostäder och kontorsplatser, berättar Anders Elfström, som är projektledare för flytten av huvudkontoret.

Tanken med flytten är bland annat att dagens 18 000 kvadratmeter som står till förfogande ska minskas ner till 11 500, när verksamheten övergår till ett mer aktivitetsbaserat arbetssätt. Det ska i sin tur ge betydande besparingar på allt från hyra till administration.

– De största förändringarna blir att medarbetarna inte kommer att ha några egna arbetsplatser. I stället kommer de flesta att få ta en arbetsplats utifrån det behov man har för dagen, säger Anders Elfström, som till vardags är biträdande avdelningschef på avdelningen för verksamhetsstöd.

Även Skogsstyrelsen, som i dag sitter vägg i vägg med Jordbruksverket, kommer att följa med till de nya lokalerna.

Ska bli mer digitalt

Förutom att spara pengar är ett av målen att det nya kontoret ska främja innovationer och nya samarbeten över avdelningsgränserna, men också att det nya sättet att jobba ska skapa en större helhetssyn bland medarbetarna. På så sätt ska Sveriges bönder också indirekt gynnas av flytten, genom att den kommer att tvinga fram nya sätt att jobba.

– Hela flytten bygger på att vi kommer jobba på ett mer digitalt sätt och att vi ska minimera mängden papper. Förhoppningsvis kan det även leda till att våra bönder kommer att kunna dra nytta av nya tekniska lösningar.

Inga vita knutar

Huset väntas också bli kommunens mest miljöcertifierade, enligt Anders Elfström, med solfångare på taket och återvinning av energi från de stora datahallarna för att nämna två av åtgärderna.

Visserligen har arkitekterna inte låtit sig inspireras av lantbrukets faluröda fasader och vita knutar. Men invändigt ska det inte gå att ta miste på vilken verksamhet man har kommit till. Bland annat kommer varje våningsplan att inspireras av varsin växtodlingszon i Sverige.

– Vi vill skapa en känsla av att vi är ett jordbruksverk, så det kommer att finns mycket av jordbruk och de verksamheter som vi håller på med, säger Anders Elfström.