facebooktwittermail d

Svårt att stoppa skadegörande larver

Knäpparlarver orsakar stora problem för landets potatisodlare. En stor del av årets skörd blev nedklassad.

Larver älskar att äta. Men får de välja bland odlade grödor går de gärna loss på ekologisk potatis, något som skapar enorma skador.

Branschorganisationen Svensk Potatis har gjort nya kvalitetsanalyser på ekologisk potatis i år. Mer än 40 procent av proverna klarade inte gränserna vilket gör att de föll utanför SMAK's kvalitetsnorm för klass 11. Räknar man på den totala skörden skadades nästan 15 000 ton ekologisk potatis av larverna, enligt Jordbruksverket. Det är mycket med tanke på att ekologisk potatis odlas på 850 hektar och motsvarar tre procent av landets totala potatisareal.

Skadad skörd blir stärkelse

Förutom angrepp av potatisbladmögel är larver ett av de största hoten mot en bra skörd. Knäpparlarver, alltså larver av skalbaggesläktet knäppare, äter gångar i potatisknölarna.

Många drabbade odlare har ingen annan avsättning för den skadade potatisen än att sälja den som stärkelse.

Knäpparlarverna lever i flera år innan de förpuppas och blir skalbaggar.
Knäpparlarverna lever i flera år innan de förpuppas och blir skalbaggar.

Larverna växer i fyra år

Störst är risken för larvangrepp om potatisen odlas i en växtföljd med långliggande vallar, enligt Jordbruksverket. Knäpparlarverna är gula eller gulbruna i färgen och utvecklas under flera års tid. Vid fyra till fem års ålder är de nästan två centimeter långa och äter med stor aptit. De gräver ner sig i marken på vintern och på vårkanten kommer de fram igen. De lever av alla typer av växter, men ekologiska potatisodlingar är extra utsatta av flera skäl.

Jordbruksverkets råd till Ekopotatis-odlare

Välj rätt - sätt inte potatis i fält som varit vall de senaste två åren.

Gör lockbeten - blanda havregryn och honung till bollar och gräv ner 15 centimeter i marken. Gräv upp bollarna efter två veckor. Undvik att sätta potatis på skiftet om du upptäcker larver.

Gräv med spade - Peta isär jorden på våren för att se efter larver. Hittas knäpparlarver - undvik att sätta potatis i det skiftet.