facebooktwittermail d

Så blev den svenska skogen minerad mark

Från oomtvistad nationell stolthet till politisk slagpåse. På kort tid har synen på svensk skog förändrats i grunden. Hur blev det så? Och vad säger de närmast berörda – skogsägarna själva? 

ATL:s Birgitta Sennerdal har djupdykt i skogsdebatten.