facebooktwittermail

Så används Logmaster i jordbruket

Den lilla GPS-lådan Logmaster har pekats ut som ett effektivt faktureringsverktyg. Men rätt använd kan tekniken användas till så mycket mer. ATL har pratat med tre användare som både risar och rosar produkten.

Med hjälp av Logmaster går det att kartlägga en hel del fältarbeten. Men man kan också räkna ut hur mycket tid och pengar man lägger på transporter.
Med hjälp av Logmaster går det att kartlägga en hel del fältarbeten. Men man kan också räkna ut hur mycket tid och pengar man lägger på transporter. FOTO: FREDRIK STORK

Från outvecklad till ovärderlig. Ungefär så stort är spannet när ATL pratar med några av Dataväxts äldsta Logmasterkunder. Samtliga har mer eller mindre varit med från start, och tillsammans lyfter de fram både fördelar och nackdelar med tekniken.