facebooktwittermail

S kräver nytt spår i jordbrukspolitiken

Kraven på en nedmontering av jordbruksstödet måste överges om Sverige ska kunna vara med och påverka EU:s jordbrukspolitik. Det skriver flera socialdemokratiska EU-parlamentariker på Dagens Nyheters debattsida.

- När EU nu gör sig redo för ännu en jordbruksreform står Sverige ganska ensamt om att vilja avskaffa jordbruksstödet. Denna extremposition har gjort att vi hamnat utanför förhandlings­bordet, lyder deras omdöme.

"Inte på kartan"


I en ny rapport föreslår socialdemokraterna att den svenska jordbrukspolitiken kan moderniseras genom klimat- och miljöåtgärder, stärkt konkurrenskraft och rättvis fördelning mellan medlemsländerna.

- EU gör sig nu redo för ännu en jordbruksreform - senaste gången det begav sig var 2003. Precis som då kommer processen att präglas av heta känslor, nationella intressen och brutala nattmanglingar. Hur det går är det ingen som vet, men en sak är säker: någon storstilad nedmontering finns inte på kartan, konstaterar debattörerna.

På torsdagen träffar socialdemokraterna i riksdagen jordbruksminister Eskil Erlandsson för överläggningar om den svenska positionen inför jordbruksreformen.

Pragmatisk inställning


S-rapportens huvudbudskap är att jordbrukssubventioner och marknadsinterventioner bör avskaffas på sikt - men att en mer pragmatisk inställning är nödvändig.

- Den borgerliga regeringen måste släppa det som i EU-sammanhang blivit en svensk extremposition som försatt Sverige utanför förhandlingsbordet, anser artikelförfattarna.

Debattinlägget är undertecknat av Europaparlamentarikerna Göran Färm, Marita Ulvskog och Åsa Westlund, miljö- och jordbruksutskottets ordförande Matilda Ernkrans samt riksdagsledamöterna Helén Pettersson och Pyry Niemi. ATL.nu