facebooktwittermail

Lyckad satsning på rysk självförsörjning

Mosalski, Ryssland

Jordbruket är den näringsgren som växer snabbast i den ryska ekonomin. Under de senaste fem åren har både produktionen och exporten ökat med 20 procent. Jordbruksexporten är nu värd mer än landets vapenexport.

De gamla sovjetiska hyllningarna av bönderna har putsats upp igen.
De gamla sovjetiska hyllningarna av bönderna har putsats upp igen. FOTO: ANN-HELEN MEYER VON BREMEN/GUNNAR RUNDGREN OCH IBL

På 20 år har Ryssland gått från att vara importberoende till att bli en av de stora spelarna på exportmarknaden. I dag är man inte bara självförsörjande på allt fler råvaror utan också världens största exportör av vete. Stärkta av framgångarna är regeringens mål att inom sex år öka exporten från 20 till 45 miljarder dollar. Då kommer det handla om att klättra högre upp näringskedjan och därför är siktet inställt på animalier, men även ekologiska livsmedel. Putin har sagt att man vill ta 15 procent av den globala ekomarknaden.