facebooktwittermail d

Lyckad satsning på rysk självförsörjning

Mosalski, Ryssland

Jordbruket är den näringsgren som växer snabbast i den ryska ekonomin. Under de senaste fem åren har både produktionen och exporten ökat med 20 procent. Jordbruksexporten är nu värd mer än landets vapenexport.