facebooktwittermail

Lugnande besked till majsodlare

Rykten om att betning med Mesurol ska förbjudas har skapat oro. Men Mats Andersson på Bayer Crop Science, ger lugnande besked till majsodlare.

Konventionellt majsutsäde betas vanligen med snigelgiftet Mesurol som förbjöds i Sverige för flera år sedan. Medlet är däremot godkänt i många andra EU-länder och eftersom utsädet importeras får det användas här. Lantmännen importerar till exempel en stor del av majsutsädet från Frankrike. Men det är inte sniglar medlet skyddar mot i majsodlingen. Mesurol har en bortstötande effekt på svartfåglar, ofta är det råkor, som annars plockar upp kärnor och kan skapa stora luckor i fälten. Betningen ger även ett visst skydd mot fritflugan som också kan orsaka betydande skador i majsodlingar.