facebooktwittermail d

Ryck i Probi-aktien gynnar Skånemejerier

Den börsnoterade Probi-aktien har gått upp 325 procent sedan i våras. Intresset riktas nu mot Proviva, delägt av Danone och Skånemejeriers ekonomiska förening och en av bolagets större kunder.

Anders Rolfsson, ordförande i Skånemejerier ekonomisk förening.
Anders Rolfsson, ordförande i Skånemejerier ekonomisk förening. FOTO: TINA ANDERSSON

Just nu är det klappjakt världen över på bolag verksamma inom området för probiotika, något som kan vara en förklaring till den 325-procentiga uppgången i Probi-aktien till en toppkurs kring 470 kronor i början av veckan.

Uppgången har skett under mycket stor omsättning.

Probi har patent på en verksam bakterie som sägs vara gynnsam för mag- och tarmhälsan, Lactobacillus plantarum 299v (Lp299v), en bakterie som Proviva använder i sina fruktdrycker under samma namn.

Fördubblade omsättningen

Intresset för Probi-aktien speglar också en formidabel försäljnings- och vinstutveckling i bolaget. I fjol fördubblades omsättningen till 223 miljoner kronor medan resultatet efter finansnetto steg 118 procent till 63 miljoner, vilket påvisar skyhöga marginaler.

Vinstmarginalerna i branschen är generellt sett höga vilka lockar till företagsköp och november la Pepscio beslag på bioteknik- och dryckesproducenten Kevita.

Kontrolleras av Danone

Utvecklingen i Proviva har varit likartad. Med en stabil omsättning kring 400 miljoner kronor steg resultat efter finansnetto med 48 procent till 107 miljoner kronor i fjol.

Skånemejeriers avräkningspris består till del av resultatet i och utdelning från Proviva. Bolaget kontrolleras av Danone till 51 % medan Skånemejerier ekonomisk förening äger resterande 49 procent.

– Under hösten har resultatet i Proviva gett oss 17 öre per kilo, säger Anders Rolfsson, ordförande i Skånemejerier ekonomisk förening till ATL.

Tänker inte förändra

Han säger att både samägande med Danone och leverantörsrelationen med Probi är långsiktiga avtal som ingen i dagsläget har för avsikt att förändra.

Aktuellt marknadsvärde på Probi (baserat på 11644125 aktier) är 5,4 miljarder kronor.

Baserat på det värdet, och om man räknar bort cirka 1,5 miljarder från det eftersom Probi är patentägare till Lp299v, skulle Proviva kanske kunna vara värt någonstans kring 2-3 miljarder kronor.

Antagandet baseras på attraktionskraften och efterfrågan på Provivas produkter och den höga vinstnivå man lyckats upprätthålla under flera år.

Skånemejeriers del av kakan

Skånemejeriers del, 49 procent av det, skulle då kunna värderas till mellan en och 1,5 miljarder kronor.

Störste ägare i Probi är tyska Symrise, ett världsledande bolag inom smaker, aktiva ingredienser, aromatiska kemikalier med mera.

Provivas majoritetsägare, Danone är i sig ett ledande bolag inom probiotika och har världens största bakteriebank på 4000 stammar, enligt bolagets presstalesman.

På bolaget jobbar 1400 forskare med att ta fram nyttiga bakterie- och probiotiska produkter.