facebooktwittermail

”Hur våra kor mår syns i vårt bokslut”

Skriftliga rutiner skapar trygghet och gör det enkelt för medarbetare att göra rätt sätt sak i rätt tid. På Lantbruket i Duvered har goda rutiner och laganda gjort att gården ligger i topp när det gäller juverhälsa hos förstakalvare.

Duvered, Berith Edholm och Björn Johansson
Goda råd och tips går det aldrig att få för mycket av. Det tycker Berith Edholm och Björn Johansson på Lantbruket i Duvered som tackade ja till att vara med i forskningsprojektet kring juverhälsan. FOTO: ULF ARONSSON

Lantbruket i Duvered är en av de 170 gårdar som ingått i en forskningsstudie om juverhälsa hos förstakalvare som genomförts av SVA, Växa Sverige och SLU. Gårdens målmedvetna arbete med djurhälsa har gett resultat: när projektet nu har avslutats står det klart att de tillhör gruppen med bäst juverhälsa av alla de studerade gårdarna.